Medewerkers

Dr. Dirk Borghgraef

Dr. Dirk Borghgraef is de oprichter van de praktijk en werkt als huisarts sinds 1982.
Naast zijn job als huisarts werkt hij ook in het MPI Stichting Delacroix, waar samen met een multidisciplinair team de zorg voor mensen met een handicap opvolgt.  Dr. Borghgraef is tevens CRA (coordinerend en raadgevend arts) in het woonzorgcentrum Keienhof in Kumtich.  Hij is ook aangenomen geneesheer voor personeel van de politie en Defensie.

Dr. Elke Pans

Dr. Elke Pans is sinds 2008 werkzaam in de praktijk.
Naast haar werkzaamheden als huisarts is Dr. Pans ook arts op het consultatiebureau van Kind en Gezin.

Dr. Joris Mertens

Dr. Joris Mertens is actief als huisarts sinds 2012, na een verblijf van 2 jaar in Guatemala.
Naast algemene geneeskunde heeft hij specifieke interesse voor sportgeneeskunde, reisgeneeskunde en palliatieve zorgen.  Hij geeft als LEIF-arts ook advies rond beslissingen bij het levenseinde.  Hij is ook sportarts (opleiding sportgeneeskunde KU Leuven).
Naast zijn job als huisarts werkt hij ook in het MPI Stichting Delacroix, waar hij samen met een multidisciplinair team de zorg voor mensen met een handicap opvolgt.
Dr. Mertens is aangenomen arts voor personeelsleden van de politie en Defensie.

Dr. Alice Wildiers

Dr. Alice Wildiers is vanaf 1 april 2023 gedurende anderhalf jaar aanwezig in onze praktijk.  Zij is afgestudeerd als arts en volgt in onze praktijk de vervolgopleiding tot huisarts. 

Zij is geïnteresseerd in alle onderdelen van huisartsgeneeskunde, maar heeft een voorliefde voor gynaecologie en pediatrie

Praktijkassistente: Nathalie Deschamps

Nathalie is onze praktijkassistente.  Bij haar kan je terecht voor het maken van afspraken en allerhande administratieve vragen. Zij is net als de artsen gebonden aan het beroepsgeheim.