Griepvaccinatie 2018-2019

De ervaring van vorige griepseizoenen leert ons dat het griepvirus ernstigere gevolgen heeft voor 65-plussers en mensen met gezondheidsproblemen (zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren). De meest voorkomende complicaties van griep zijn bronchitis en longontsteking. Elk jaar heeft griep meer dan 13.000 ziekenhuisopnames en 2800 doden tot gevolg! Ook mensen die in nauw contact leven met deze risicogroepen doen er goed aan zich te laten vaccineren. Personen die beroepshalve voor risicogroepen zorgen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuisverpleegkundige, kunnen door griepvaccinatie niet enkel zichzelf, maar ook de mensen voor wie ze zorgen tegen griep beschermen. Tenslotte worden ook zwangere vrouwen (2de en 3de trimester) en ouders van jonge kinderen geadviseerd zich te laten vaccineren. De griepvaccinatie vindt plaats vanaf midden oktober tot eind november, vraag daarom tijdig een voorschrift voor het griepvaccin aan uw arts. Ouderen boven de 85 jaar laten zich best pas vanaf half november vaccineren. Het vaccin beschermt pas na 2 weken en is maar goed voor 1 winterperiode. Risicopatiënten krijgen het vaccin bovendien (geheel of gedeeltelijk) terugbetaald! Meer info over de vaccinatiecampagne vindt u op www.griepvaccinatie.be

1733, het nieuwe telefoonnummer voor de wachtdienst

Als u ’s avonds, ’s nachts of tijdens het weekend een huisarts van wacht nodig heeft, wordt het vanaf 13 oktober 2017 het gemakkelijker om een huisarts van wacht te bereiken via het centrale telefoonnummer 1733.  Dit nummer voor niet-dringende medische hulp wordt gekoppeld aan de lokale wachtdiensten.  Daarnaast zijn de nummers 100 en 112 bereikbaar voor wie dringend medische hulp nodig heeft.

Tijdens weekdagen wordt u via 1733 doorverwezen naar een huisartsenwachtpost of een lokale wachtarts die u een afspraak zal geven zonder medische triage.

Tijdens het weekend of feestdagen wordt u doorverwezen naar een telefoonoperator die gespecialiseerd is in medische triage. De operator zal u een aantal vragen stellen om correct in te schatten hoe ernstig uw situatie is en hoe mobiel u bent. De operator verwijst u naar de hulpverlener die op dat ogenblik het best geplaatst is om u te helpen:

– Hij kan u vragen om naar de huisartsenwachtpost of de raadpleging van de wachtarts te gaan
– Hij kan een huisarts van wacht naar uw huis sturen
– Hij kan u voorstellen te wachten tot uw eigen huisarts consultatie houdt
– Als de situatie ernstig blijkt, kan hij u vragen om naar de spoeddienst te gaan of kan hij een ziekenwagen naar uw huis sturen.

NIEUW: online afspraken maken!

U kan uw afspraak in onze praktijk nu ook eenvoudig online maken:

Klik hier om naar de online agenda te gaan

Wij vragen uw aandacht voor de volgende punten:

  • Contacteer de praktijk voor dringende gevallen of wanneer er geen online afspraken meer vrij zijn, wij reserveren steeds enkele plaatsen voor urgenties en proberen u zo goed mogelijk verder te helpen.
  • Komt u met meerdere personen, maak dan ook meerdere afspraken
  • Voor een speciaal onderzoek, zoals een uitstrijkje of verzekeringsonderzoek, graag 2 opeenvolgende afspraken boeken
  • Bij voorkeur de reden van uw afspraak kort vermelden, dit helpt ons om onze consultaties beter voor te bereiden.  Bijvoorbeeld: voor het bevriezen van wratten dienen we stikstof in huis te hebben, bepaalde vaccins bij kinderen moeten we op voorhand bestellen, etc.
  • Twijfelt u, contacteer onze secretaresse, zij helpt u met plezier verder.